Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:ElectoralCollege2008.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,020 × 593 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:28 KB)

Anti-Inkscape.svg This file is saved in human-editable plain text format. Any editing of the image or creation of any derivative work should be performed using a text editor. Please do not upload edits saved or exported with Inkscape or similar vector graphics editors.

Khài-iàu

U.S. presidential election maps (SVG)
See also: National Atlas maps (png)

1789 · 1792 · 1796 · 1800 · 1804 · 1808 · 1812 · 1816 · 1820 · 1824 · 1828 · 1832 · 1836 · 1840 · 1844 · 1848 · 1852 · 1856 · 1860 · 1864 · 1868 · 1872 · 1876 · 1880 · 1884 · 1888 · 1892 · 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1916 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1940 · 1944 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020

(this template: · view · discuss)


Soat-bêng
English: Electoral college map for the 2008 United States presidential election (note: Nebraska and Maine split their EVs by congressional district).

Please only update the map when a state is projected SAFE after the final polling place is closed. Do not crystal ball the results. Wait until at least three news organizations call a state before changing the colour: see Pollster.com to see who has called what.

Sources used: Pollster.com, CNN.com, MSNBC.com, AP.org, FOXNews.com, and the Omaha World Herald
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Gage
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 05:222018-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 05:22版本的細圖1,020 × 593(28 KB)Newfraferz87Group fills on top
2017-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 10:572017-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 10:57版本的細圖1,020 × 593(34 KB)Newfraferz87Clearer state borders
2016-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài 3) 11:372016-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài 3) 11:37版本的細圖1,020 × 593(35 KB)Newfraferz87Group fonts
2016-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 07:342016-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 07:34版本的細圖1,020 × 593(36 KB)Newfraferz87Optimize code
2008-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 21:332008-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 21:33版本的細圖1,020 × 593(119 KB)Bouchecl{{Information |Description=Electoral Map updated with MO results - State was called for McCain on 11/19/2008 by 3 news orgs |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2008-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 03:012008-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 03:01版本的細圖1,020 × 593(119 KB)TimmehReverted to version as of 05:27, 10 November 2008
2008-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 01:462008-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 01:46版本的細圖1,020 × 593(120 KB)Magog the Ogre Missouri called for McCain by NBC; see explanation at en.wikipedia talkpage.
2008-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài 1) 05:272008-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài 1) 05:27版本的細圖1,020 × 593(119 KB)SteveSims~commonswikiThose sites, like most, were simply not precise enough to split NE's electoral votes since they assumed all 5 would go to the same person. CNN and ABC didn't "call" NE's 2nd district for McCain. However, many absentee ballots have been counted and at leas
2008-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài 1) 04:512008-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài 1) 04:51版本的細圖1,020 × 593(119 KB)GageABC and CNN have projected Nebraska's 2nd district for McCain, according to Pollster.com. Electoral vote is still tossup.
2008-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 05:042008-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 05:04版本的細圖1,020 × 593(119 KB)Gage{{Information |Description={{en|1=Electoral college map for the 2008 United States presidential election (note: Nebraska and Maine split their EVs by congressional

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料