Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Emperor Go-Nijō.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,550 × 2,678 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 2.56 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

作家
日本語: 藤原為信
標題
日本語: 後二条天皇像(『天子摂関御影』のうち)
English: Portrait of the Emperor Go-Nijō (from the Tenshi-Sekkan Miei)
日期
日本語: 14世紀前半
English: Former half of 14th century
媒體 Colors on paper (紙本着色)
尺寸 Height (高さ) 28.8 cm
Museum of the Imperial Collections (三の丸尚蔵館)
目前所在位置
Tokyo, Japan
來源/攝影者 The Japanese book "Tenshi-Sekkan Miei (天子摂関御影)", Kunai-chō Shoryō-bu (宮内庁書陵部), 1968
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
此為如實地拍攝平面藝術品的相片複製本。原作位於公有領域,是因下列原因:
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加70年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。 請注意少數國家的版權保護期為75年以上,墨西哥為100年,牙買加為95年, 哥倫比亞為80年,瓜地馬拉與薩摩亞為75年。這些影像可能在這些國家被認為是公有領域,此外也符合這些國家的較短期規則。象牙海岸規定版權保護期為99年,但符合其較短期規則。

維基媒體基金會的官方立場認為:「針對平面公有領域的藝術作品進行忠實重製,其重製後的照片也屬於公有領域。」
因此,可認定本重製照片屬於公有領域。在其他司法管轄區,再利用此照片可能會被限制;參見再利用PD-Art照片以獲得進一步資訊。
{{PD-Art}} template without license parameter: please specify why the underlying work is public domain in both the source country and the United States
(Usage: {{PD-Art|1=|deathyear=''year of author's death''|country=''source country''}}, where parameter #1 can be PD-old-auto, PD-old-auto-1923, PD-old-auto-1996, PD-old-100 or similar. See Commons:Multi-license copyright tags for more information.)

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 09:162009-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 09:16版本的細圖2,550 × 2,678(2.56 MB)宇治主水{{Painting |Title = {{ja| 後二条天皇像(『天子摂関御影』のうち)}} {{en| Portrait of the Emperor Go-Nijō (from the Tenshi-Sekkan Miei)}} |Artist= {{ja| [[:ja:

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況