Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Escudo del Huila.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 719 × 680 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:387 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: Escudo del departamento del Huila, Colombia:[1]
Escudo de forma suiza, terciado en banda. Primero, de azur, el perfil del Nevado del Huila, en plata con tres cumbres. Sobre ella un sol de oro de dieciseis rayos, ocho de ellos rectos y los restantes ocho ondulados, puestos alternadamente. Segundo, banda de plata. Tercero, de gules, cornucopia de oro vertiendo frutos, todos ellos en su color. Bordura de oro cargada de siete estrellas de gules, puestas simetricamente. Al timbre yelmo en azur acompañado de lambrequines de oro y gules.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Milenioscuro
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 20:322010-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 20:32版本的細圖719 × 680(387 KB)Milenioscuromejoras en lambrequines y casco
2010-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 18:472010-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 18:47版本的細圖719 × 680(281 KB)Milenioscurodetalles
2009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 03:592009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 03:59版本的細圖767 × 725(464 KB)Milenioscuromejor penacho
2009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 02:012009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 02:01版本的細圖767 × 687(399 KB)Milenioscuropenacho
2009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 01:182009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 01:18版本的細圖793 × 626(386 KB)Milenioscuro{{Information |Description={{es|1=Escudo del departamento del Huila (Colombia)}} |Source={{own}} |Author=Shadowxfox |Date= |Permission= |other_versions= }}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況