Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Escudo del Quindío.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:324 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: Escudo de Quindío, Colombia:[1]
El blasón es de forma inglesa, en el cual se ubica un tronco de un árbol con un hacha clavada en la parte superior. Rodeando el blasón se encuentran dos ramas de cafeto maduro entrelazadas en la parte inferior y unidas en la parte superior por una cinta que lleva el lema del departamento: “JOVEN, RICO, PODEROSO”. La fecha 1966 ubicada en la parte inferior del tronco hace referencia a la fecha en que el departamento del Quindío fue creado. Enmarcandolo todo se encuentra un círculo de color rojo.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Shadowxfox

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 03:012011-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 03:01版本的細圖600 × 600(324 KB)Shadowxfoxmejoras en el tronco
2011-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài 5) 02:532011-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài 5) 02:53版本的細圖600 × 600(304 KB)Shadowxfox{{Information |Description={{es|1=Escudo de Quindío, Colombia:<br/>''El blasón es de forma inglesa, en el cual se ubica un tronco de un árbol con un hacha clavada en la parte superior. Rodeando el blasón se encuentran dos ramas de caf

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料