Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Exquisite-khelpcenter.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Exquisite-khelpcenter.png(128 × 128 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 16 KB, MIME luī-hêng: image/png

Khài-iàu

Siū-khoân

GNU head 此作品為自由軟體;您可依自由軟體基金會所發表的 GNU 通用公共授權條款 的條款散佈與/或修改,無論您依據的是本授權條款的第 2 版本或之後的任何版本。本作品發佈的目的是希望可以提供幫助,但不負任何擔保責任;亦無隱含對適售性特定用途的適用性的情形擔保。請參考 GNU 通用公共授權條款的 第 2 版第 3 版

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2005-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài 4) 03:332005-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài 4) 03:33版本的細圖128 × 128(16 KB)Sasa Stefanovic*'''Source:''' http://www.kde-look.org/content/show.php?content=14788 {{GPL}} Category:Exquisite icons

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng