Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag-map of Peru.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 689 × 1,003 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:838 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng

Mapa del Perú con la bandera peruana superpuesta

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Huhsunqu

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 20:452018-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 20:45版本的細圖689 × 1,003(838 KB)JanitoalevicAdded San Lorenzo and Matapalo island.
2018-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 20:362018-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 20:36版本的細圖689 × 1,003(835 KB)JanitoalevicBetter coastline and borders.
2016-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 16:302016-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 16:30版本的細圖689 × 996(370 KB)Stasyan117Reduce
2015-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 20:012015-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 20:01版本的細圖688 × 996(484 KB)Stasyan117Code
2011-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 05:452011-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 05:45版本的細圖690 × 997(482 KB)Fry1989smaller file size
2011-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 05:382011-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 05:38版本的細圖693 × 1,000(401 KB)Fry1989red
2010-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 00:542010-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 00:54版本的細圖693 × 1,000(401 KB)Fry1989reduce
2009-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 20:092009-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 20:09版本的細圖700 × 1,000(539 KB)Huhsunqutamaño y borde
2009-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 20:022009-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 20:02版本的細圖700 × 1,000(539 KB)Huhsunqutamaño y borde. código
2009-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài 6) 08:182009-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài 6) 08:18版本的細圖700 × 1,000(832 KB)Huhsunqumás detalle
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料