Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag-map of Turkey.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,870 × 801 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:150 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Flag-map of Turkey
Русский: Флаг-карта Турции
العربية: خريطة تركيا وتتوسط العلم التركي
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Darwinek
其他版本

Turkey EU.svgTurkey EU.svg

SVG 開發

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 08:092016-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 08:09版本的細圖1,870 × 801(150 KB)Stasyan117Reverted to version as of 00:19, 21 December 2015 (UTC)
2016-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 00:212016-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 00:21版本的細圖695 × 319(14 KB)Dim GritsReverted to version as of 06:46, 9 December 2010 (UTC)
2015-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài 1) 00:192015-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài 1) 00:19版本的細圖1,870 × 801(150 KB)Stasyan117кувгсу
2015-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 14:342015-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 14:34版本的細圖512 × 219(81 KB)Stasyan117Borders
2010-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 06:462010-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 06:46版本的細圖695 × 319(14 KB)Fry1989reduce
2010-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài 1) 15:282010-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài 1) 15:28版本的細圖700 × 325(13 KB)AteshCommonsadding some islands
2010-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 18:122010-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 18:12版本的細圖700 × 325(24 KB)AteshCommonsNow maybe
2010-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 18:082010-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 18:08版本的細圖700 × 325(24 KB)AteshCommonsHope that now it work
2010-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 08:332010-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 08:33版本的細圖700 × 325(37 KB)DarwinekReverted to version as of 20:33, 7 March 2010
2010-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài 1) 16:362010-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài 1) 16:36版本的細圖700 × 325(24 KB)AteshCommonsThe symbols of Turkey in the center of territories.
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料