Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Abruzzo.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 510 × 340 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:3 KB)

Soat-bêng
English: flag of Italian region Abruzzo
Italiano: Bandiera della regione italiana Abruzzo
Sicilianu: Bandiera di l'Abbruzzu
Українська: Prapor italijśkoji oblasti Abrucco / Прапор італійської області Абруццо
日期
Chhut-chhù converted from raster image: Image:Abruzzo-Bandiera.png
Chok-chiá Booyabazooka
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài 5) 19:382007-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài 5) 19:38版本的細圖510 × 340(3 KB)F l a n k e r
2007-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 15:072007-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 15:07版本的細圖510 × 340(1 KB)DieBuche
2007-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 14:572007-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 14:57版本的細圖510 × 340(1 KB)DieBuche
2007-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 14:552007-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 14:55版本的細圖510 × 340(1 KB)DieBuche
2006-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài 1) 05:322006-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài 1) 05:32版本的細圖510 × 340(3 KB)Chris-martinConverted from raster image: Image:Abruzzo-Bandiera.png {{PD-Flag}} Category:Flags of Italy

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料