Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Burkina Faso.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 900 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:672位元組)

Khài-iàu

Français : Drapeau du Burkina Faso
Esperanto: Flago de Burkino
Italiano: Bandiera del Burkina Faso.
Slovenščina: Državna zastava Burkine Faso

Drawn by User:SKopp, rewritten by User:Gabbe


Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

derivative works

此檔案衍生的作品: Presidential Standard of Burkina Faso.svg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 2) 20:252011-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 2) 20:25版本的細圖900 × 600(672位元組)Alkaricode cleanup
2010-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài 6) 06:042010-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài 6) 06:04版本的細圖900 × 600(802位元組)Zscout370http://www.petiteacademie.gov.bf/AutreRepere/AutreRepere.asp?CodeAutreRepere=8879 has the diameter of the star being 1/3 of the length of the flag.
2007-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 03:102007-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 03:10版本的細圖900 × 600(807位元組)Pumbaa80manually coded, according to http://www.vexilla-mundi.com/burkina_faso.htm
2006-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:052006-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:05版本的細圖450 × 300(1 KB)Gabbecleaned up SVG code
2005-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Pài 2) 22:30Mò̤ sáuk-liŏk-dù(2 KB)SKoppThe flag of Burkina Faso. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Burkina Faso

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料