Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Castile and León.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 650 × 500 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:24 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: Bandera de la comunidad autónoma de Castilla y León.
English: Flag of the autonomous community of Castile and León
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Rastrojo (DES)
其他版本

此檔案衍生的作品: Flag map of Castille y León.svg Heraldic version Bandera de Castilla y León (heráldica).svg

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 08:172012-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 08:17版本的細圖650 × 500(24 KB)Χsimplify
2011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 20:292011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 20:29版本的細圖650 × 500(116 KB)Fry1989Reverted to version as of 05:36, 22 May 2011
2011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 19:442011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 19:44版本的細圖650 × 500(116 KB)Fry1989flags use white
2011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 19:302011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 19:30版本的細圖650 × 500(114 KB)RastrojoReverted to version as of 16:06, 20 November 2010
2011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 05:362011-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 05:36版本的細圖650 × 500(116 KB)Fry1989
2010-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài 6) 16:062010-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài 6) 16:06版本的細圖650 × 500(114 KB)RastrojoReverted to version as of 03:56, 20 November 2010
2010-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài 6) 06:202010-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài 6) 06:20版本的細圖650 × 500(116 KB)Fry1989flags(vexillology) are not the same thing as coat of arms(heraldry), they use white
2010-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài 6) 03:562010-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài 6) 03:56版本的細圖650 × 500(114 KB)HansenBCNArgent = silver. Official.
2010-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 20:432010-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 20:43版本的細圖650 × 500(116 KB)Fry1989Reverted to version as of 20:43, 18 November 2010 your examples show them white
2010-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 10:382010-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 10:38版本的細圖650 × 500(114 KB)HansenBCNReverted > examples: http://www.flickr.com/search/?q=bandera+castilla+leon
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料