Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Friuli-Venezia Giulia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 512 × 344 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:80 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Flag of Italian region Friuli-Venezia Giulia
Italiano: Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia
Русский: Флаг итальянской области Фриули — Венеция-Джулия.
日期
Chhut-chhù Own work based on [1]
Chok-chiá 未知
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

其他版本

Flag of Friuli-Venezia Giulia.jpg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 10:412017-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 10:41版本的細圖512 × 344(80 KB)Shirley dejongRemoved bitmap sources from svg file.
2015-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài 4) 12:552015-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài 4) 12:55版本的細圖426 × 286(769 KB)Hellerick{{Information |Description ={{en|1=Flag of Italian region Friuli-Venezia Giulia}}} {{ru|1=Флаг итальянской области w:ru:Фриули — Венеция-Джулия.}} |Source =Own wo...

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料