Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Honduras.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,000 × 500 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1,016位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: La bandera de Honduras.
Deutsch: Die Flagge von Honduras.
English: The flag of Honduras.
Esperanto: La flago de Honduro.
Italiano: Bandiera dell'Honduras.
Slovenščina: Državna zastava Hondurasa
日期 在1954到2006之間
Chhut-chhù Government of Honduras
Chok-chiá See File history below for details.
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。
其他版本
SVG 開發
Unknown logo-V.svg
向量圖形使用Other tools創作.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 05:112010-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 05:11版本的細圖1,000 × 500(1,016位元組)Zscout370Reduce code
2010-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài) 06:452010-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài) 06:45版本的細圖1,000 × 500(1 KB)Zscout370Reverted to version as of 04:32, 16 January 2010 (ok, maybe a little bit too dark, but either way, it has to be darker than the competing version)
2010-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 19:512010-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 19:51版本的細圖1,000 × 500(1 KB)Zscout370As per talk page, color from http://www.nacion.cult.cu/sp/sobrebandera.htm
2010-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài 6) 04:322010-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài 6) 04:32版本的細圖1,000 × 500(1 KB)RubiksMaster110Reverted to version as of 20:05, 15 January 2010. Making reversion work.
2010-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài 6) 00:192010-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài 6) 00:19版本的細圖1,000 × 500(1 KB)ECanallaReverted to version as of 15:57, 15 January 2010
2010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 20:052010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 20:05版本的細圖1,000 × 500(1 KB)Zscout370Reverted to version as of 15:48, 15 January 2010 (we have a discussion, join it before reverting again)
2010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 15:572010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 15:57版本的細圖1,000 × 500(1 KB)ECanallaReverted to version as of 15:48, 15 January 2010
2010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 15:482010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 15:48版本的細圖1,000 × 500(1 KB)ECanallaReverted to version as of 10:13, 3 January 2010
2010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 15:482010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 15:48版本的細圖1,000 × 500(1 KB)ECanallaReverted to version as of 00:56, 5 January 2010
2010-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 20:082010-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 20:08版本的細圖1,000 × 500(1 KB)RubiksMaster110Reverted to version as of 10:13, 3 January 2010. Stop it. See the reference gaven.
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料