Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Huesca.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 294 × 294 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:39 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Aragonés: Bandera de Uesca (Aragón).
English: Flag of Huesca (Aragon).
Español: Bandera de Huesca (Aragón). Paño con figuras geométricas verdes y amarillas, una cruz de San Andrés (dos troncos rojos puestos en aspa cargados en su centro de escudo blanco, con inscripción vv/osca), al centro, y orla formada por triángulos rojos y blancos; aquéllos con el vértice hacia el centro y éstos apuntando hacia afuera (BOA, 18.02.1998). Guillermo Redondo Veintemillas, Alberto Montaner Frutos y María Cruz García López, Aragón en sus escudos y banderas, Zaragoza, Caja de la Inmaculada, 2007 (Colección Mariano de Pano y Ruata, 26), pág. 162. ISBN 978-84-96869-06-6.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Willtron
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。


Willtron,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Willtron
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Created by Willtron

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 2) 20:202008-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 2) 20:20版本的細圖294 × 294(39 KB)Willtron{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2006-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 20:022006-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 20:02版本的細圖294 × 294(35 KB)Willtron*{{an|Bandera de Uesca}} *{{en|Flag of Huesca}} {{Willtroncreated}} Category:Huesca Category:Flags of Spanish municipalities
2006-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 20:012006-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 20:01版本的細圖294 × 294(35 KB)Willtron*{{an:Bandera de Uesca}} *{{en:Flag of Huesca}} {{Willtroncreated}} Category:Huesca Category:Flags of Spanish municipalities

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況