Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Huila.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 720 × 480 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:277位元組)

Soat-bêng
English: Flag of Huila, Colombia.
Español: Bandera de Huila, Colombia.
日期
Chhut-chhù based on Carlos E. Thompson's PD image.
Gobernación del Huila
Chok-chiá Fibonacci
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 3) 00:042018-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 3) 00:04版本的細圖720 × 480(277位元組)Fibonaccisimplified
2009-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 10:112009-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 10:11版本的細圖750 × 500(2 KB)HansenBCNcolores taller
2009-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài 5) 00:292009-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài 5) 00:29版本的細圖324 × 216(295位元組)CarlithiumGreen color fixed in the flag. Color verde en la bandera modificado.
2006-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 22:352006-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 22:35版本的細圖324 × 216(289位元組)OdderReverted to earlier revision
2006-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 07:502006-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 07:50版本的細圖324 × 216(289位元組)Fibonacci{{en|Flag of Huila, Colombia. Made by Fibonacci, based on Carlos E. Thompson's PD image.}} {{es|Bandera de Huila, Colombia. Creada por [[User:Fibo

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料