Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of North Macedonia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,680 × 840 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Català: Bandera de Macedònia del Nord.
العربية: علم مقدونيا
Español: La bandera de República de Macedonia del Norte
中文(繁體)‎: 馬其頓共和國國旗
Slovenščina: državno zname Makedonija
Türkçe: Makedonya Cumhuriyeti'nin bayrağı
Українська: Прапор Македонії
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá User:SKopp, redrawn by User:Gabbe
SVG 開發
Notepad icon wide.svg
矢量圖形使用文字編輯器創作.

Siū-khoân

Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

註解 該圖片含有註解:在維基媒體共享資源上查看註解

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2019-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 13:052019-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 13:05版本的細圖1,680 × 840(1 KB)Habitator terraeReverted to version as of 12:04, 24 January 2019 (UTC)
2019-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 12:592019-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 12:59版本的細圖512 × 256(594位元組)Habitator terraeRedrawn after File:Flag of Macedonia (construction sheet).svg, smaller
2019-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 12:042019-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 12:04版本的細圖1,680 × 840(1 KB)Sangjinhwareduce size
2019-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 20:072019-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 20:07版本的細圖1,680 × 840(1 KB)Sangjinhwareduce size
2018-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 22:322018-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 22:32版本的細圖1,680 × 840(7 KB)Sshu94Color and construction. See discussion page
2018-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 19:312018-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 19:31版本的細圖1,400 × 700(391位元組)Koreanovskycolors
2018-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 17:192018-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 17:19版本的細圖512 × 256(2 KB)FlavrSavrThe stroke around the sun was not scalable.
2012-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 17:042012-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 17:04版本的細圖1,400 × 700(391位元組)SiBr4More compression
2011-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài) 03:052011-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài) 03:05版本的細圖2,800 × 1,400(827位元組)Zscout370http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Zscout370#Correction_on_the_national_flag_of_Macedonia
2011-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 17:122011-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 17:12版本的細圖2,800 × 1,400(940位元組)Zscout370http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Zscout370#Correction_on_the_national_flag_of_Macedonia
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料