Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Macedonia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,400 × 700 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:391位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
العربية: علم مقدونيا
Español: La bandera de República de Macedonia
中文(繁體)‎: 馬其頓共和國國旗
Slovenščina: državno zname Makedonija
Türkçe: Makedonya Cumhuriyeti'nin bayrağı
Українська: Прапор Македонії
日期
Chhut-chhù Cê-gă cáuk-pīng
Chok-chiá User:SKopp, redrawn by User:Gabbe
SVG 開發
Notepad icon wide.svg
矢量圖形使用文字編輯器創作.

Siū-khoân

Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

註解 該圖片含有註解:在維基媒體共享資源上查看註解

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 19:312018-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 19:31版本的細圖1,400 × 700(391位元組)MateoKatanaCROcolors
2018-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 17:192018-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 17:19版本的細圖512 × 256(2 KB)FlavrSavrThe stroke around the sun was not scalable.
2012-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 17:042012-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 17:04版本的細圖1,400 × 700(391位元組)SiBr4More compression
2011-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài) 03:052011-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài) 03:05版本的細圖2,800 × 1,400(827位元組)Zscout370http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Zscout370#Correction_on_the_national_flag_of_Macedonia
2011-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 17:122011-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 17:12版本的細圖2,800 × 1,400(940位元組)Zscout370http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Zscout370#Correction_on_the_national_flag_of_Macedonia
2010-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 06:222010-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 06:22版本的細圖2,800 × 1,400(1 KB)Zscout370Increase basic size, fixed size of the sun.
2010-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 18:582010-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 18:58版本的細圖800 × 400(1 KB)Zscout370Code cleanup
2009-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 14:492009-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 14:49版本的細圖800 × 400(1 KB)Zscout370Changed sun based on http://www.crwflags.com/fotw/flags/mk.html#law and http://www.slvesnik.com.mk/WBStorage/Files/Zname.gif
2009-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 17:332009-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 17:33版本的細圖800 × 400(766位元組)MacedonianBoyReverted to version as of 17:47, 4 January 2006
2008-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 20:122008-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 20:12版本的細圖500 × 250(1 KB)Avalasize
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料