Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Valledupar.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 900 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:293位元組)

Soat-bêng
English: Flag of Valledupar, Colombia.
English: Bandera de Valledupar, Colombia.
日期 (UTC)
Chhut-chhù
English: Based on User:MeekMark's PD image.
Español: Basada en la imagen del dominio público de User:MeekMark.
Chok-chiá Fibonacci
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Public Domain

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 04:302007-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 04:30版本的細圖900 × 600(293位元組)Fibonacci{{Information |Description={{en|Flag of en:Valledupar, Colombia.}} {{en|Bandera de es:Valledupar, Colombia.}} |Source={{en|Based on User:MeekMark's PD image.}} {{es|Basada en la imagen del dominio público

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況