Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Zaragoza province (with coat of arms).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 797 × 531 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:271 KB)

Aragonés: Bandera d'a probinzia de Zaragoza (Aragón) con escudo d'armas. Beyer tamién: Image:Flag of Zaragoza (province).svg
English: Flag of the province of Zaragoza (Aragon) with coat of arms. See also: Image:Flag of Zaragoza (province).svg
Español: Bandera de la provincia de Zaragoza (Aragón) con escudo de armas. Ver también: Image:Flag of Zaragoza (province).svg


Willtron,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Willtron
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Created by Willtron

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 21:532008-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 21:53版本的細圖797 × 531(271 KB)HansenBCNcolor cruz <!--{{ImageUpload|basic}}-->
2006-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 12:552006-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 12:55版本的細圖797 × 531(266 KB)Willtron{{an|Bandera d'a probinzia de Zaragoza (Aragón) con escudo d'armas. <small>''Beyer tamién:'' Image:Flag of Zaragoza (province).svg</small>}} {{en|Flag of the [[:en:province of Zaragoza|province of Zarag
2006-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài 4) 09:472006-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài 4) 09:47版本的細圖797 × 531(270 KB)Willtron{{an|Bandera d'a probinzia de Zaragoza (Aragón) con escudo d'armas. <small>''Beyer tamién:'' Image:Flag of Zaragoza (province).svg</small>}} {{en|Flag of the [[:en:province of Zaragoza|province of Zarag

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng