Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Fort Worth Montage.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(822 × 1,104 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 180 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

It is a collage image of the City of Fort Worth, Texas, USA

日期 (UTC)
Chhut-chhù originally uploaded as en:File:Fort Worth Montage.jpg, claimed as own work by en:User:Toneythegreat, without disclosing component sources.
Components
Chok-chiá en:User:Toneythegreat and others
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – If you alter, transform, or build upon this work, you must distribute the resulting work under the same license as the original.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 18:362010-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 18:36版本的細圖822 × 1,104(180 KB)Wars{{Information | Description = It is a collage image of the City of Fort Worth, Texas, USA | Source = http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a6/Fort_Worth_Montage.jpg | Date = 03:34, 11 March 2010 (UTC) | Author = [[:en:User:Toneyt

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: