Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:François Jacob nobel.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

François_Jacob_nobel.jpg(280 × 396 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 60 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

François Jacob, Nobel Prize in Physiology or Medicine 1965

日期 日期不明
Unknown date
, copyrighted in 1965
Chhut-chhù http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1965/
Chok-chiá 未知

Siū-khoân

Public domain
This Swedish photograph is in the public domain in Sweden because one of the following applies:
  • The work is non-artistic (journalistic, etc.) and has been created before 1 January 1969 (SFS 1960:729, § 49a).
  • The photographer is not known, and cannot be traced, and the work has been created before 1 January 1949 (SFS 1960:729, § 43).
If the photographer died before 1949, {{PD-old-70}} should be used instead of this tag.

Dialog-warning.svg你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。 請注意少數國家的版權保護期為75年以上,墨西哥為100年,牙買加為95年, 哥倫比亞為80年,瓜地馬拉與薩摩亞為75年。這些影像可能在這些國家被認為是公有領域,此外也符合這些國家的較短期規則。象牙海岸規定版權保護期為99年,但符合其較短期規則。
Flag of Sweden.svg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 11:502012-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 11:50版本的細圖280 × 396(60 KB)Materialscientist{{information |description=François Jacob, Nobel Prize in Physiology or Medicine 1965 |date=unknown, copyrighted in 1965 |source=http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/196(/ |author=Unknown }} ==License== {{PD-Sweden}} [[Category:No

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況