Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Funkorama (MacLeod, Kevin) (ISRC USUAN1100474).oga

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Funkorama_(MacLeod,_Kevin)_(ISRC_USUAN1100474).oga(Ogg Vorbis 聲音檔案,長度 3 min 21 s,209 kbps)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Funkorama (Computer generated)
“Clean audio mix with an interesting electronic drum kit and odd chord progressions. Nice grooving bass line. Grooving, Uplifting”.
日期
Chhut-chhù

http://music.incompetech.com/music/royalty-free/mp3-royaltyfree/Funkorama.mp3descr.

Genre: Funk
Length: 3:21
Instrumentation: Guitar, Bass, Kit, Organ, Synth
Tempo: 101
Chok-chiá
Kevin MacLeod
1821 S Ridge Rd
Green Bay WI, 54304
USA
授權允准
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Copyright: Kevin MacLeod (incompetech.com)

"By default, they are licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0". [1] (that file did not state another license)
其他版本
File:Funkorama (ISRC USUAN1100474).mp3
ISRCUSUAN1100474
ConversionConverted from mp3 to ogg with http://media-convert.com/konvertieren

Siū-khoân

w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 美國授權條款。
Flag of the United States.svg
你會使自由:
  • 分享 – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • 重新修改 – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

© 本檔案的著作權持有者,在註明所有人姓名的前提下,允許任何人使用本檔案於任何用途。 包含再散佈、衍生作品、商業用途及其他用途。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài 6) 14:56
3 min 21 s(5.01 MB)Mattesset "OGG quality=6" @ http://media-convert.com/konvertieren/
2009-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài 6) 14:24
3 min 21 s(5.97 MB)Mattesbad conversion result, new try with set "OGG quality=7" instead of "10")
2009-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài 6) 13:59
3 min 21 s(5.97 MB)Mattes{{Information |Description='''''Funkorama''''' (Computer generated) :Clean audio mix with an interesting electronic drum kit and odd chord progressions. Nice grooving bass line. Grooving, Uplifting |Source=http://music.incompetech.com/royalty-free/Funkor

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料