Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Grimm.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(694 × 799 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 298 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

作家
creator QS:P170,Q463423
標題
Deutsch: Doppelporträt der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm / Die Brüder Grimm
(right: Jacob Grimm; left: Wilhelm Grimm)
物體類型 畫作
object_type QS:P31,Q3305213
日期 1855
date QS:P571,+1855-00-00T00:00:00Z/9
媒體 布面油畫
medium QS:P186,Q296955;P186,Q4259259,P518,Q861259
Berlin, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Nationalgalerie, A I 663
來源/攝影者 SMB Digital
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
此為如實地拍攝平面藝術品的相片複製本。原作位於公有領域,是因下列原因:
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加100年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。

維基媒體基金會的官方立場認為:「針對平面公有領域的藝術作品進行忠實重製,其重製後的照片也屬於公有領域。」
因此,可認定本重製照片屬於公有領域。在其他司法管轄區,再利用此照片可能會被限制;參見再利用PD-Art照片以獲得進一步資訊。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 10:032018-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 10:03版本的細圖694 × 799(298 KB)Alonso de Mendozabrillo y tonos
2017-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 18:112017-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 18:11版本的細圖702 × 799(390 KB)Alonso de Mendozamejor
2005-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 14:222005-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 14:22版本的細圖553 × 600(88 KB)Phrood~commonswikiJacob & Wilhelm Grimm, Public Domain

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料