Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Horomerice PZ CZ.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(947 × 962 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 68 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng
Čeština: Poloha obce Horoměřice v rámci okresu Praha-západ a správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice.
English: Location of Horoměřice municipality within Prague-West District and administrative area of Černošice as a Municipality with Extended Competence.
日期
Chhut-chhù Self made, based on File:Prague-West District 2008 PZ CZ.png and File:Map CZ - district Praha-zapad.PNG
Chok-chiá User:Miaow Miaow
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

PD-self

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài 2) 12:072009-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài 2) 12:07版本的細圖947 × 962(68 KB)Miaow Miaow{{Information |Description={{cs|Poloha obce '''Horoměřice''' v rámci okresu Praha-západ a správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice.}} {{en|Location of '''Horoměřice''' municipality wi

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: