Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:James Monroe White House portrait 1819.gif

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,491 × 3,000 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.99 MB, MIME luī-hêng: image/gif

Khài-iàu

作家
creator QS:P170,Q75698
標題
Portrait of James Monroe
物體類型 畫作
object_type QS:P31,Q3305213
Soat-bêng
Portrait of James Monroe, The White House Historical Association
日期 約1819
date QS:P571,+1819-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902
媒體 布面油畫
medium QS:P186,Q296955;P186,Q4259259,P518,Q861259
尺寸 高度: 75.2cm; Width: 62.6cm
dimensions QS:P2048,75.2U174728;P2049,62.6U174728
institution QS:P195,Q35525
備註 White House copy of the 1819 painting Kloss, William, et al. Art in the White House: A Nation's Pride. Washington, D.C.: The White House Historical Association, 2008:"...President James Monroe looks like a man in early middle age, although he was 61 when Morse painted him..."The genesis of this portrait was a commission for a full-length portrait from the City of Charleston, South Carolina... In anticipation of [Monroe's visit to Charleston,] the first presidential visit [to that city] since that of Washington, the Common Council on March 1, 1819, resolved to "'solicit James Monroe ... to permit a length likeness to be taken [i.e., painted] for the City of Charleston ... .'" The bust-like portrait was finished on December 18... . "The White House painting is assumed to be the replica for [Monroe's] daughter ... Morse took the life portrait with him to Charleston where he produced a full-length portrait for the city... ."
來源/攝影者 https://www.whitehousehistory.org/photos/james-monroe
其他版本

Siū-khoân

此為如實地拍攝平面藝術品的相片複製本。原作位於公有領域,是因下列原因:
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加100年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。

維基媒體基金會的官方立場認為:「針對平面公有領域的藝術作品進行忠實重製,其重製後的照片也屬於公有領域。」
因此,可認定本重製照片屬於公有領域。在其他司法管轄區,再利用此照片可能會被限制;參見再利用PD-Art照片以獲得進一步資訊。
Applications-graphics.svg
這是一張修飾過的圖片,即本圖片是用軟體修改過後的版本,修改的方式或內容有:contrast fix

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 02:522010-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 02:52版本的細圖2,491 × 3,000(1.99 MB)ScewingHigher Resolution
2010-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 13:542010-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 13:54版本的細圖639 × 800(58 KB)Mike-KerkhovenBetter resolution
2007-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 15:512007-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 15:51版本的細圖171 × 261(44 KB)William Henry Harrison~commonswikiOfficial White House Photo of James Monroe

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況