Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Japanese Katakana TSU.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Japanese_Katakana_TSU.png(500 × 500 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 13 KB, MIME luī-hêng: image/png

Katakana ツtsu made with Photoshop

PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2005-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 20:132005-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 20:13版本的細圖500 × 500(13 KB)M4RC0Katakana ツtsu made with photoshop {{PD}}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: