Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Kosicky vlajka.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 400 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:445位元組)

Khài-iàu

Flag of Kosice region (Slovakia)

Author: Zirland, own work

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 18:552006-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 18:55版本的細圖600 × 400(445位元組)Zirlandtags
2006-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 18:422006-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 18:42版本的細圖600 × 400(462位元組)Zirlandcleaned
2006-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài 1) 21:592006-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài 1) 21:59版本的細圖600 × 400(3 KB)ZirlandFlag of Kosice region (Slovakia) Author: ~~~, own work Category:Flags of Slovakia

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料