Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Kviteseid komm.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 400 × 500 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:5 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Norsk nynorsk: Våpen for Kviteseid kommune i Telemark fylke, godkjent ved kongeleg resolusjon 30. april 1987.
Motiv: På gull grunn eit svart låsskilt.[1] Motivet i kommunevåpenet er henta frå Tveitloftet frå 1350 som står på Kviteseid bygdetun. Våpenet symboliserer bygdekunst og tradisjonar.
English: Coat of arms of the Norwegian municipality of Kviteseid, Telemark.
日期
Chhut-chhù Original by Daniel Rike, based upon caplex.no
Chok-chiá Ka-tī chò--ê
Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public Domain This official Norwegian coat of arms is ineligible for copyright, but its usage is restricted according to Norwegian penal law, independent of the copyright status of the depiction shown here.
Coat of arms of Norway.svg
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 12:022016-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 12:02版本的細圖400 × 500(5 KB)BjarkanKviteseid kommunevåpen pr. 2015.
2014-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 11:172014-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 11:17版本的細圖390 × 480(3 KB)FredrasaFlikk.
2012-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 22:422012-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 22:42版本的細圖390 × 480(3 KB)FredrasaFlick.
2011-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 17:392011-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 17:39版本的細圖390 × 480(3 KB)FleinnFlick.
2011-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 17:382011-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 17:38版本的細圖390 × 480(3 KB)FleinnFlick.
2011-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài 3) 03:262011-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài 3) 03:26版本的細圖390 × 480(3 KB)Fleinnflick.
2011-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 21:002011-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 21:00版本的細圖390 × 480(3 KB)Fleinnflick.
2011-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 18:092011-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 18:09版本的細圖390 × 480(3 KB)Fleinnflick.
2010-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 12:292010-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 12:29版本的細圖390 × 480(3 KB)FleinnFlick.
2010-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 18:382010-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 18:38版本的細圖390 × 480(3 KB)FleinnShape fix.
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料