Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Latin alphabet Ii.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Latin_alphabet_Ii.png(81 × 46 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 330位元組, MIME luī-hêng: image/png

Latin alphabet Ii Helvetica 55 and Times LT Regular

Source: English Wikipedia, original upload 27 November 2002 by Nate Silva


PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2005-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 16:522005-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 16:52版本的細圖81 × 46(330位元組)Saperaud~commonswikiLatin alphabet Ii Helvetica 55 and Times LT Regular Source: English Wikipedia, original upload 27 November 2002 by Nate Silva {{PD}} Category:Latin letters [[en:Image:{{subst:PAGENAME}}]]

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

 • az.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • bs.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • ca.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • cdo.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • el.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • gl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • hr.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • it.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • kg.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • mhr.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • no.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • pag.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • ru.wiktionary.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • sl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • sr.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • th.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • tl.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • uk.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • uz.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • www.wikidata.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • yo.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • zu.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng