Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Location-Europe-UNsubregions, Kosovo as part of Serbia.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(984 × 924 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 50 KB, MIME luī-hêng: image/png

Atlas This map has been uploaded by Electionworld from en.wikipedia.org to enable the Wikimedia-logo.svgWikimedia Atlas of the World Gnome-globe.svg. Original uploader to en.wikipedia.org was Cogito ergo sumo, known as Cogito ergo sumo at en.wikipedia.org. Electionworld is not the creator of this map. Licensing information is below.

Map: Europe (location), subregions as delineated by United Nations geographic classification scheme:


   Countries of Western Asia with partial territory in Southern Europe – Turkey (Trakya)
  •    Asian portions of these countries
   Countries of Western Asia with partial territory in Eastern Europe – Caucasia (Ciscaucasia)
  •    Asian portions of these countries
   Countries of Central Asia with partial territory in Eastern Europe – Kazakhstan
  •    Asian portions of these countries

Siū-khoân

Public domain 此作品已由其作者,Electionworld,釋出至 公有領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Electionworld 授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

原始上傳日誌

date/time username resolution size edit summary
16:25, 10 June 2008 User:Milosevo 984×924 50 KB STOP VANDALISING! KOSOVO ISN'T A UN MEMBER, SO KOSOVO CAN'T BE IN A UN SUBREGION!
13:28, 10 June 2008 User:Cradel 638×599 166 KB Reverted to version as of 20:44, 9 June 2008jere
12:07, 10 June 2008 User:Milosevo 984×924 50 KB Reverted, again: kosovo isn't UN member, so it can't be in an UN subregion.
20:44, 9 June 2008 User:Cradel 638×599 166 KB Reverted to version as of 20:16, 8 June 2008
14:15, 9 June 2008 User:Milosevo 984×924 50 KB kosovo isn't a UN member, so it can't be in an UN subregion.
20:16, 8 June 2008 User:Cradel 638×599 166 KB Reverted to version as of 18:17, 1 May 2008
10:17, 8 June 2008 User:Milosevo 984×924 50 KB Reverted to version as of 23:06, 30 April 2008
18:17, 1 May 2008 User:Cradel 638×599 166 KB Reverted vandalism
23:06, 30 April 2008 User:Serbish 984×924 50 KB Reverted to version as of 23:01, 29 January 2008
20:53, 7 April 2008 User:Cradel 638×599 166 KB + Kosovo
23:01, 29 January 2008 User:Mahahahaneapneap 984×924 50 KB pngcrushed
14:46, 3 December 2006 User:Electionworld 984×924 73 KB {{ew|en|Cogito ergo sumo}} Map: <a href="/wiki/Europe" class="mw-redirect" title="Europe">Europe</a> (location), <a href="/w/index.php?title=Subregion&action=edit&redlink=1" class="new" title="Subregion (page does not exist)">subregions</a> as delineated by [http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm United Nations geographic classification scheme]:<br> {{legend|#4080FF|<a href="/w/index.php?title=Northern_Europe&action=edit&redlink=1" class="new" title="Northern Europe (page does not exist)">Northern Europe</a>}} {{legend|#00FFFF|[[Wes

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài 5) 15:172008-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài 5) 15:17版本的細圖984 × 924(50 KB)BetacommandBotmove approved by: User:Samulili This image was moved from Image:Location-Europe-UNsubregions.png {{ew|en|Cogito ergo sumo}} Map: Europe (location), subregions as delineated by [http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm United

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況