Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Manihot esculenta - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-090.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Manihot_esculenta_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-090.jpg(460 × 594 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 166 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng
Deutsch: Maniok. A Blühender Zweig natürlicher Grösse. B fünfteiliges Blatt, verkleinert. 1 männliche Blüte im Längsschnitt 2/1; 2 weibliche Blüte im Längsschnitt 2/1; 3 Frucht natürlicher Grösse; 4 Same von innen; 5 Same von der Seite gesehen; Stärkekörner.
Latina: Manihot esculenta.
Русский: Маниок съедобный. A — цветущая ветвь; B — лист; 1 — мужской цветок в продольном разрезе; 2 — женский цветок в продольном разрезе; 3 — плод (коробочка); 4 — семя изнутри; 5 — семя, вид со стороны.
日期
Chhut-chhù List of Koehler Images
Chok-chiá Franz Eugen Köhler, Köhlers Medizinal-Pflanzen
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加70年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。 請注意少數國家的版權保護期為75年以上,墨西哥為100年,牙買加為95年, 哥倫比亞為80年,瓜地馬拉與薩摩亞為75年。這些影像可能在這些國家被認為是公有領域,此外也符合這些國家的較短期規則。象牙海岸規定版權保護期為99年,但符合其較短期規則。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 5) 19:282007-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 5) 19:28版本的細圖460 × 594(166 KB)Editor at LargeRemoving label from image; information is in the summary and can be added as a caption
2005-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 18:422005-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 18:42版本的細圖460 × 594(112 KB)Dubaduba~commonswikiSource: [http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/allgemei/koehler/koeh-eng.htm List of Koehler Images] Copyright expired due to age of image Source: from ''Koehler's Medicinal-Plants'' 1887 {{GFDL-DD}} Category:Koehler1887\

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況