Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Map of Japan with highlight on 02 Aomori prefecture.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,024 × 1,024 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:15 KB)


Soat-bêng
日本語: 青森県の位置図
English: Map of Japan with highlight on Aomori-ken
日期
Chhut-chhù 国土交通省 国土数値情報(行政区域)
Chok-chiá Lincun
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。


原始上傳日誌

date/time username resolution size edit summary
11:37, 3 March 2007 User:Lincun 1,024×1,024 15 KB

Image description page history

link date/time username edit summary
[1] 13:13, 12 August 2007 User:LERK
[2] 11:52, 17 July 2007 User:BilabialBoxing
[3] 11:37, 3 March 2007 User:Lincun ({{都道府県地図情報 |都道府県=青森県 |都道府県Latin=Aomori-ken }})

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 00:292011-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 00:29版本的細圖1,024 × 1,024(15 KB)TAKASUGI Shinjicolor changes for a better contrast: lightgreen → limegreen deeppink → red
2008-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 23:312008-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 23:31版本的細圖1,024 × 1,024(15 KB)BetacommandBotmove approved by: User:LERK This image was moved from Image:Map of Japan with highlight on 02 Aomori 青森県.svg {{User:Lincun/都道府県地図情報 |都道府県=青森県 |都道府県Latin=Aomori-ken }} [[Category:Maps of Aomori prefe

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料