Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Map of New York highlighting Franklin County.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 6,599 × 5,030 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:112 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: This is a locator map showing Franklin County in New York. For more information, see Commons:United States county locator maps.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê:
English: The maps use data from nationalatlas.gov, specifically countyp020.tar.gz on the Raw Data Download page. The maps also use state outline data from statesp020.tar.gz. The Florida maps use hydrogm020.tar.gz to display Lake Okeechobee.
Chok-chiá David Benbennick

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 15:322006-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 15:32版本的細圖6,599 × 5,030(112 KB)David Benbennick{{subst:User:Dbenbenn/clm|county=Franklin County|state=New York|type=county}}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況