Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Mark-Ronson.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(680 × 1,024 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 261 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng
English: Mark Ronson, at the Northsea Jazzfestival 2008
日期
Chhut-chhù https://www.flickr.com/photos/chris_hakkens/3596316888/
Chok-chiá Chris Hakkens
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

CC-BY-SA

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0 通用版授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: month December
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 02:012009-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 02:01版本的細圖680 × 1,024(261 KB)Leahtwosaints{{Information |Description={{en|1=Mark Ronson, at the Northsea Jazzfestival 2008 Category:Music promoters Category:Producers}} |Source=http://www.flickr.com/photos/chris_hakkens/3596316888/ |Author=Chris Hakkens |Date=2008-07-13 |Permission=CC-BY

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: