Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Mexico location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 2,028 × 1,323 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:600 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Mexiko

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 110 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 33.3° N
 • S: 14.2° N
 • W: 118.5° W
 • O: 86.3° W
Español: Mapa de la ubicación de México

Proyección equirectangular, N / S se extiende al 110 %. Límites geográficos del mapa:

 • N: 33.3° N
 • S: 14.2° N
 • O: 118.5° W
 • E: 86.3° W
English: Location map of Mexico

Equirectangular projection, N/S stretching 110 %. Geographic limits of the map:

 • N: 33.3° N
 • S: 14.2° N
 • W: 118.5° W
 • E: 86.3° W
Հայերեն: Մեքսիկայի տեղորոշման քարտեզ

Ուղղանկյուն պրոյեկցիա, Հյուսիս-Հարավ ձգվածությունը՝ 110%։ Քարտեզում աշխարհագրական սահմանները.

 • Հյուսիս: 33.3° հս.լ.
 • Հարավ: 14.2° հս.լ
 • Արևմուտք: 118.5° ամ.ե.
 • Արևելք: 86.3° ամ.ե.
日期 11-03-2009
Chhut-chhù own work, using
 • United States National Imagery and Mapping Agency data
 • World Data Base II data
Chok-chiá NordNordWest
其他版本

此檔案衍生的作品: Islands of Mexico.svg

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 14:042012-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 14:04版本的細圖2,028 × 1,323(600 KB)NordNordWestupd
2009-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 18:342009-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 18:34版本的細圖2,029 × 1,326(861 KB)NordNordWest{{Information |Description= {{de|Positionskarte von Mexiko}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 110 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 33.3° N * S: 14.2° N * W: 118.5° W * O: 86.3° W {{en|Location map of [[:en:Mexico|Mexico

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料