Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Michigan Locator Map with US.PNG

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Michigan_Locator_Map_with_US.PNG(420 × 470 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 32 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

Locator Map of Michigan, United States

日期
Chhut-chhù taken from US Census website [1] and modified by User:VerruckteDan, User:Ruhrfisch, User:Huebi, and User:Appraiser
Chok-chiá US Census, User:VerruckteDan, User:Ruhrfisch, User:Huebi, and User:Appraiser
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

US Census / US Government work is public domain, my modifications licensed under the GNU Free Documentation License

Siū-khoân

We, Ruhrfisch and Appraiser,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: We, Ruhrfisch and Appraiser
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: We, Ruhrfisch and Appraiser
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

and

Public domain
This image or file is a work of a United States Census Bureau employee, taken or made as part of that person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

English | español | македонски | മലയാളം | русский | українська | +/−

Seal of the United States Census Bureau.svg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 22:182008-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 22:18版本的細圖420 × 470(32 KB)Appraiser{{Information| |Description= Locator Map of Michigan, United States |Source= taken from US Census website [http://factfinder.census.gov/] and modified by User:Ruhrfisch, User:Huebi, and User:Appraiser |Date= March 2008 |Author= US Census, [[U
2008-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 03:332008-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 03:33版本的細圖288 × 323(45 KB)Appraiser{{Information| |Description= Locator Map of Michigan, United States |Source= taken from US Census website [http://factfinder.census.gov/] and modified by User:Appraiser |Date= March 2008 |Author= US Census, Appraiser |Permission= US Census / US Gover

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng