Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Middle east graphic 2003.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,973 × 2,685 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 3.91 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html

High-resolution political / railway / roadmap of the Middle East from 2003.

Further background at http://erg.usgs.gov/nimamaps/.

The map contains several major errors, for example, Haifa, Israel is located where Acre should be, and Tel Aviv is approximately where Netanya should be.

Siū-khoân

Public domain
This image is a work of the United States National Geospatial-Intelligence Agency. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

English | српски / srpski | +/−

US-NationalGeospatialIntelligenceAgency-2008Seal.svg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 22:302012-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 22:30版本的細圖2,973 × 2,685(3.91 MB)M0ttyRemove compression artefacts by a bilateral filtering.
2006-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 21:432006-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 21:43版本的細圖2,973 × 2,685(1,013 KB)Unquietwiki''Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin'' [http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html] High-resolution political / railway / roadmap of the Middle East.

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料