Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Netherlands location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 888 × 1,001 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:139 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte der Niederlande

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 160 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 53.7° N
 • S: 50.6° N
 • W: 3.1° O
 • O: 7.5° O
English: Location map of the Netherlands

Equirectangular projection, N/S stretching 160 %. Geographic limits of the map:

 • N: 53.7° N
 • S: 50.6° N
 • W: 3.1° E
 • O: 7.5° E
日期
Chhut-chhù own work, using
 • United States National Imagery and Mapping Agency data
 • World Data Base II data
Chok-chiá Lencer
其他版本

此檔案衍生的作品: Regenbogen location map.svg

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2019-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 11:262019-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 11:26版本的細圖888 × 1,001(139 KB)Thaytssmall border corrections
2019-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 12:262019-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 12:26版本的細圖888 × 1,001(139 KB)Thaytsfixed border segments
2018-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài) 11:542018-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài) 11:54版本的細圖888 × 1,001(145 KB)NordNordWestupd 2019
2013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 22:252013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 22:25版本的細圖888 × 1,001(153 KB)Io Herodotusadded Maasvakte2
2012-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 16:572012-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 16:57版本的細圖888 × 1,001(145 KB)NordNordWestupd
2012-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 16:562012-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 16:56版本的細圖888 × 1,001(145 KB)NordNordWestupd
2011-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 17:322011-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài 4) 17:32版本的細圖888 × 1,001(225 KB)Lencerfix border
2008-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 16:262008-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 16:26版本的細圖888 × 1,001(230 KB)Lencer{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2008-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 15:152008-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 15:15版本的細圖888 × 1,001(230 KB)Lencer{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2008-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 2) 18:352008-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 2) 18:35版本的細圖888 × 1,001(229 KB)Lencer{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料