Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Ninawa in Iraq.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,241 × 1,264 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:517 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Lage der Provinz XY (siehe Dateiname) in Iraq.
English: Location of province XY (see filename) in Iraq
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Commonist.svg
本檔案使用Commonist上傳。
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Iraq location map.svg Iraq location map.svg (by NordNordWest).
Chok-chiá TUBSEmail Silk.svg Gallery
其他版本

European Union on the globe (Europe centered).svg This SVG map is part of a locator map series applying the widespread location map scheme. Please see root category to browse for more.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.
Newspaper Cover Copyright.svg
I'd greatly appreciate, that you attribute this media file to Wikimedia Commons, if used outside Wikipedia or Commons. For use in publications such as books, newspapers, blogs, websites, please insert here the following line:
{{published|author= |date= |url= |title= |org= }}
and fill the applicable fields. (Example). License terms given above still apply.

বাংলা | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | español | français | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | Bahasa Indonesia | македонски | Nederlands | português | русский | Türkçe | +/−

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 06:432014-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 06:43版本的細圖1,241 × 1,264(517 KB)TUBSReverted. Please see User talk:Spesh531#Halabja_maps
2014-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 03:352014-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 03:35版本的細圖1,241 × 1,264(321 KB)Spesh531with Halabja
2011-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 14:272011-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 14:27版本的細圖1,241 × 1,264(517 KB)TUBS

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料