Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Noyers-Auzécourt 55 Maison du Val panneau.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(4,000 × 3,000 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 8.05 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
Français : Noyers-Auzécourt 55 Maison du Val rue de la voie romaine et panneau. A droite de la route, entouré d'un mur, le domaine de l'ancienne fromagerie Louis Bailleux.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Utilisateur:Djampa - User:Djampa
拍攝地點48° 52′ 40.86″ N, 4° 57′ 26.09″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.位於此地的本圖片與其他圖片: OpenStreetMap - Google Earthinfo

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài 1) 11:222016-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài 1) 11:22版本的細圖4,000 × 3,000(8.05 MB)Djampaluminosité & contraste
2012-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 06:582012-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 06:58版本的細圖4,000 × 3,000(5.07 MB)Djampa{{Information |Description ={{fr|1=Noyers-Auzécourt 55 Maison du Val panneau}} |Source =Own work - Travail personnel |Author =Utilisateur:Djampa - User:Djampa |Date =20/04/201...

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料