Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Nuvola apps ksig.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Nuvola_apps_ksig.png(128 × 128 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 10 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x.

日期
Chhut-chhù http://icon-king.com
Chok-chiá David Vignoni / ICON KING
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

http://www.icon-king.com/projects/nuvola/

GNU head 此函式庫為自由軟體;您可依自由軟體基金會所發表的 GNU 較寬鬆通用公共授權條款 的條款散佈與/或修改,無論您依據的是本授權條款的 2.1 版本或 (您可自行選擇) 之後的任何版本。本程式發佈的目的是希望可以提供幫助,但不負任何擔保責任;亦無隱含對適售性特定用途的適用性的情形擔保。請參考 GNU 較寬鬆通用公共授權條款的 第 2.1 版第 3 版

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2005-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài) 16:582005-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài) 16:58版本的細圖128 × 128(10 KB)AlphaxImage from the Nuvola icon theme for KDE 3.x by David Vignoni Source: http://www.icon-king.com {{LGPL}} Category:Nuvola icons\

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料