Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Otsuki in Yamanashi Prefecture Ja.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 503 × 521 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:10 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Location of Otsuki in Yamanashi Prefecture
日本語: 山梨県大月市の位置
日期 (UTC)
Chhut-chhù ja:File:基礎自治体位置図 19206.svg
Chok-chiá ja:User:Lincun

Siū-khoân

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 2) 20:352016-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 2) 20:35版本的細圖503 × 521(10 KB)KitayamaNew version from ja:ファイル:基礎自治体位置図 19206.svg
2009-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 04:222009-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 04:22版本的細圖620 × 692(14 KB)Monaneko{{Information |Description={{en|1=Location of Otsuki in Yamanashi Prefecture}} {{ja|1=山梨県大月市の位置}} |Source=ja:File:基礎自治体位置図 19206.svg |Author=ja:User:Lincun |Date=2007-09-27 10:54 (UTC) |Permission= |other_versio

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料