Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:POJ text sample.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 430 × 315 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:43 KB)

Soat-bêng
English: Sample text in Pe̍h-ōe-jī.
中文: 白話字的範文,内容為:白話字(POJ)是1款用Latin(羅馬)拼音系統來寫臺灣的語言的書面文字。因為當初是傳教士引入來的,所以也有人共POJ叫做教會羅馬字,或者是簡稱教羅。不而過現代的使用者袂少毋是教徒,教徒嘛真濟多袂曉POJ。
日期
Chhut-chhù created by the uploader from text on the Minnan Wikipedia at http://zh-min-nan.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe̍h-oē-jī&oldid=228575
Chok-chiá the contributors to http://zh-min-nan.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe̍h-oē-jī&oldid=228575
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 5) 03:532010-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 5) 03:53版本的細圖430 × 315(43 KB)Taiwantaffy{{Information |Description={{en|1=Sample text in Pe̍h-ōe-jī.}} |Source=created by the uploader |Author=Taiwantaffy |Date=2010-07-30 |Permission={{PD-text}} |other_versions= }} Category:Pe̍h-ōe-jī

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: