Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:POL powiat gostyniński COA.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 741 × 908 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:99 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Polski: Herb powiatu gostynińskiego
English: Gostynin District Coat of Arms
日期 (published on Commons)
Chhut-chhù
Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
(based on raster version)
Chok-chiá Bastianow (vector version)
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain
This image is in the public domain according to Article 4, case 2 of the Polish Copyright Law Act of February 4, 1994 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 with later changes) "normative acts and drafts thereof as well as official documents, materials, signs and symbols are not subject to copyrights". Hence it is assumed that this image has been released into public domain. However in some instances the use of this image in Poland might be regulated by other laws.
Herb Polski.svg
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài 3) 16:162007-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài 3) 16:16版本的細圖741 × 908(99 KB)Bastianow{{Information |Description = {{pl|Herb powiatu gostynińskiego}} {{en|Gostynin District Coat of Arms}} | Source = {{created with Inkscape}} (based on raster version) | Date = 2007-11-21 (published on Commons) | Author = [[User:

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況