Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Piazza e fontana di San Marco d'Alunzio.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(4,288 × 2,848 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.82 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
Italiano: Piazza dedicata ai caduti della guerra. In alto si vede il monumento ai caduti e nella parte bassa della scalinata la fontana. La piazza è situata lungo la centrale via Aluntina.
English: War memorial monument entitled to dead soldiers during the war. This square is placed in the central via Aluntina.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Goldmund100
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Taken by Luca Volpi (Goldmund100) | Visit my Photo Gallery

If you use this photograph outside Wikimedia, I would highly appreciate if you let me know by email or on my talk page, as I'm curious where my work is used. Please choose a Free license to abide by.
If you would like to use this image in a way which is incompatible with the given Free licenses, please contact me for commercial agreement.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 08:572011-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 08:57版本的細圖4,288 × 2,848(1.82 MB)Goldmund100

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料