Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Portsmouth UK locator map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,425 × 1,213 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.23 MB)

Soat-bêng

Map of Hampshire, UK with Portsmouth highlighted.

Equirectangular map projection on WGS 84 datum, with N/S stretched 155%

日期
Chhut-chhù Ordnance Survey OpenData
  • Coastline and administrative boundary data from Boundary-Line product.
  • Lake data from Meridian 2 product.
Inset derived from England location map.svg by Spischot.
Chok-chiá Nilfanion, created using Ordnance Survey data
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 19:342011-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 19:34版本的細圖1,425 × 1,213(1.23 MB)Nilfanion{{Information |Description=Map of Hampshire, UK with Portsmouth highlighted. Equirectangular map projection on WGS 84 datum, with N/S stretched 155% |Source=Ordnance Survey [https://www.ordnancesurve

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: