Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Quarryville, Lancaster County Highlighted.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,988 × 1,806 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 170 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

Highlighted Lancaster County map of Quarryville.

日期
Chhut-chhù Source image taken from the United States Census Bureau's website pa_cosub.pdf. Image was modified by Ram-Man.
Chok-chiá (c)2006 Derek Ramsey (Ram-Man) (from U.S. Census Bureau source)
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

A United States Census Bureau / Government work is in the public domain, however, my modifications are licensed as follows: You may NOT use this image on your own web site or anywhere else unless you release this image and any derivative works (e.g. your web site) by following the terms of one of the following licenses. Any other use will be considered a breach of copyright and I reserve the right of legal action. If you have not read the terms of these licenses or do not understand them, then do not use this image.

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版(不含其他版本),對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。 僅 1.2 版
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 4) 20:092006-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 4) 20:09版本的細圖1,988 × 1,806(170 KB)Ram-Man{{Information| |Description=Highlighted Lancaster County map of [[:en:|]]. |Source=Source image taken from the United States Census Bureau's website [http://www2.census.gov/geo/maps/general_ref/cousub_outline/cen2k_

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: