Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:ROC Judicial Yuan Seal.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 227 × 241 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:13 KB)

Soat-bêng
中文(繁體)‎: 中華民國司法院基本圖型,於司法院及下轄各所屬法院使用。
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá 司法院製作,Bigmorr改繪
其他版本

此檔案衍生的作品: ROC Judicial Yuan Logo.svgROC Judicial Yuan Logo.svg

Siū-khoân

Public domain
中華民國(臺灣)著作權法
第九條 (著作權標的之限制)
 • 下列各款不得為著作權之標的:
  • 一、憲法、法律、命令或公文。
  • 二、中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。
  • 三、標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。
  • 四、單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。
  • 五、依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。

前項第一款所稱公文,包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。

國營事業之著作不在此限


本作品來自上列各款,在中華民國臺灣地區,也可能在其他管轄區,屬於公有領域交通標誌標線號誌圖像,請另參見Template:PD-ROC-Traffic SignsTemplate:PD-ROC-Traffic Indicating Lines

公有領域 中華民國政府公有領域 //commons.wikimedia.org/wiki/File:ROC_Judicial_Yuan_Seal.svg


Flag of the Republic of China

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 12:512018-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 12:51版本的細圖227 × 241(13 KB)Happy60907fix color and details.
2012-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 18:192012-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 18:19版本的細圖227 × 236(215 KB)Bigmorr{{Information |Description ={{zh-tw|1=中華民國司法院院徽}} {{en|1=Seal of Judicial Yuan, Republic of China (Taiwan)}} |Source ={{own}...

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料