Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Romania location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,611 × 1,152 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:409 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Rumänien

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 140 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 48.5° N
 • S: 43.4° N
 • W: 20.0° O
 • O: 30.0° O
English: Location map of Romania

Equirectangular projection, N/S stretching 140 %. Geographic limits of the map:

 • N: 48.5° N
 • S: 43.4° N
 • W: 20.0° E
 • E: 30.0° E
日期
Chhut-chhù own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data
Chok-chiá NordNordWest
Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 12:312012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 12:31版本的細圖1,611 × 1,152(409 KB)PalosirkkaReverted to version as of 17:18, 5 September 2008 Location maps must remain very accurate
2012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 11:132012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 11:13版本的細圖1,611 × 1,152(203 KB)PalosirkkaScrubbed with http://codedread.com/scour/
2008-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 17:182008-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 17:18版本的細圖1,611 × 1,152(409 KB)NordNordWest
2008-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 08:522008-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 08:52版本的細圖1,611 × 1,152(408 KB)NordNordWest
2008-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 15:482008-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 15:48版本的細圖806 × 576(386 KB)NordNordWest{{Information |Description= {{de|Positionskarte von Rumänien}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 140 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 48.5° N * S: 43.4° N * W: 20.0° O * O: 30.0° O {{en|Location map of [[:en:Romania|

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料