Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Samurai.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,521 × 2,238 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.07 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Photograph of Japanese samurai in armour

Čeština: Samuraj v plné zbroji
Deutsch: Samurai in voller Montur (circa 1860)
English: Samurai in complete armour
Français : Samouraï en armure complète
Español: Samurai en armadura completa
Italiano: Samurai in armi (circa 1860)
Svenska: Samuraj i full rustning
日期 1860年代
date QS:P,+1860-00-00T00:00:00Z/8
Chhut-chhù Bennett, Terry. 'Early Japanese Images' (Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company, 1996), 75, 139, pl. 35.
Chok-chiá
creator QS:P170,Q318352
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

PD because age

其他版本
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加100年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 15:592016-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 15:59版本的細圖1,521 × 2,238(1.07 MB)Alonso de Mendozamejor
2005-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài 3) 17:082005-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài 3) 17:08版本的細圖437 × 581(155 KB)SvdmolenJapanese samurai in armour. 1860 photograph {{PD}} category:Japan

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料