Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Seal of Oklahoma.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 959 × 966 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:450 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng

Seal of Oklahoma.

日期 1905/1907
Chhut-chhù http://www.ok.gov/okohstest/images/b&w%20state%20seal.jpg and then converted to SVG by User:Andrew c
Chok-chiá State of Oklahoma
其他版本

此檔案衍生的作品: Standard of the Governor of Oklahoma.svg , Seal of Oklahoma (B&W).svg

Siū-khoân

Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加70年以下的國家以及地區屬於公有領域


這個作品在美利堅合眾國屬於公有領域,因為它首次發布早於1924年1月1日。

Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 01:212011-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 01:21版本的細圖959 × 966(450 KB)Fry1989margins
2009-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 18:372009-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 18:37版本的細圖1,000 × 1,000(548 KB)Andrew cfix document size
2009-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 18:352009-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 18:35版本的細圖3,991 × 2,175(358 KB)Andrew cwell... if we are uploading rough drafts.... (though I think we could have used a B&W version and a color version, so uploading over the original was not a good choice IMO)
2009-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 22:102009-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 22:10版本的細圖978 × 986(435 KB)SlashmeColourisation in progress.
2009-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 15:572009-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 15:57版本的細圖978 × 986(351 KB)Andrew c{{US state seal|Oklahoma|oklahoma}} {{Information |Description=en:Seal of Oklahoma |Source=http://www.ok.gov/okohstest/images/b&w%20state%20seal.jpg and then converted to SVG by User:Andrew c |Date=1905/1907 |Author=? |Permission= |other_versions

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料