Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Seoul Broadcasting System logo.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 176 × 74 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:3 KB)

한국어: SBS의 로고.


Public domain 由於本圖像只屬於簡單的幾何圖形,而構成其形狀的資訊皆屬公有財產和不存在原始創作人,因此著作權不適用於此並歸公有領域所有。
Heptagon
Trademarked
本作品含有在一個或多個司法管轄區内受商標法保護的內容。任意使用以致於侵害到商標擁有者的權益將可能會面臨刑事責任與民事賠償。請使用者使用前自行查明相關法律規定並承擔一切風險與責任。參見我們的免責聲明。使用本商標並不表示由維基共享資源或維基媒體基金會對持有人的背書,反之亦然。
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 17:032014-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 17:03版本的細圖176 × 74(3 KB)Esneq5874Reverted to version as of 07:12, 5 November 2013
2014-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 17:022014-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 17:02版本的細圖361 × 148(6 KB)Esneq5874Reverted to version as of 11:26, 16 March 2008
2013-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài 2) 07:122013-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài 2) 07:12版本的細圖176 × 74(3 KB)Fetx2002updated
2008-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 14:442008-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 14:44版本的細圖119 × 50(6 KB)ITurtle
2008-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 14:422008-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 14:42版本的細圖175 × 93(2 KB)ITurtle
2008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 13:072008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 13:07版本的細圖361 × 148(6 KB)ITurtleFinal Update
2008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 13:052008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 13:05版本的細圖361 × 148(6 KB)ITurtle
2008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 13:042008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 13:04版本的細圖361 × 148(6 KB)ITurtle
2008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 11:262008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 11:26版本的細圖361 × 148(6 KB)ITurtle{{en|Logo of SBS.}} {{ko|SBS의 로고.}} {{PD-textlogo}} {{Trademark}} Category:Company logos Category:SBS

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料